OVER STUDIO PEPER: ACTIEGERICHT EN OOG VOOR HET GROTERE GEHEEL

Cultuur-en Leiderschap
OMWB

Cultuur- en leiderschap
OMWB

ORGANISATIEONTWIKKELING

Bij de OMWB (Omgevingsdienst Midden-en West Brabant) heeft Studio Peper een cultuur-en leiderschapstraject begeleidt. De OMWB is in 2013 ontstaan en heeft diverse wortels. Namelijk de regionale milieudienst, de gemeente en de provincie. De kennis en expertise is gebundeld, maar de verschillende bloedgroepen bleven zichtbaar. Door middel van interactieve sessies is de huidige en gewenste cultuur in kaart gebracht aan de hand van praatplaten (zie hieronder). Met de metafoor van het bordspel Catan, is op treffende wijze te zien hoe de OMWB zich wil ontwikkelen.

Na aanleiding van deze analyse zijn drie nieuwe kernwaarden ontstaan, met als doel om als organisatie dezelfde taal te spreken en meer aan te sluiten op de behoefte van externe partners. Medewerkers hebben open, kritisch en constructief meegebouwd aan de OMWB van de toekomst. Kleinschalige experimenten zorgden gedurende het proces al voor een zichtbare ontwikkeling. Erik van de Polder, Strategisch HRM adviseur OMWB: “Mick is continu bezig met het bedenken en uitproberen van nieuwe dingen. Hij weet snel contact te maken en mensen voor zich te winnen. En hij heeft een actiegerichte manier van werken, bij hij ook oog heeft voor de onderlinge verbanden en het grotere geheel”.

Cultuur- en leiderschap
OMWB

ORGANISATIEONTWIKKELING

Bij de OMWB (Omgevingsdienst Midden-en West Brabant) heeft Studio Peper een cultuur-en leiderschapstraject begeleidt. De OMWB is in 2013 ontstaan en heeft diverse wortels. Namelijk de regionale milieudienst, de gemeente en de provincie. De kennis en expertise is gebundeld, maar de verschillende bloedgroepen bleven zichtbaar. Door middel van interactieve sessies is de huidige en gewenste cultuur in kaart gebracht aan de hand van praatplaten (zie hieronder). Met de metafoor van het bordspel Catan, is op treffende wijze te zien hoe de OMWB zich wil ontwikkelen.

Na aanleiding van deze analyse zijn drie nieuwe kernwaarden ontstaan, met als doel om als organisatie dezelfde taal te spreken en meer aan te sluiten op de behoefte van externe partners. Medewerkers hebben open, kritisch en constructief meegebouwd aan de OMWB van de toekomst. Kleinschalige experimenten zorgden gedurende het proces al voor een zichtbare ontwikkeling. Erik van de Polder, Strategisch HRM adviseur OMWB: “Mick is continu bezig met het bedenken en uitproberen van nieuwe dingen. Hij weet snel contact te maken en mensen voor zich te winnen. En hij heeft een actiegerichte manier van werken, bij hij ook oog heeft voor de onderlinge verbanden en het grotere geheel”.

“Mick is continu bezig met het bedenken en uitproberen van nieuwe dingen. Hij weet snel contact te maken en mensen voor zich te winnen. En hij heeft een actiegerichte manier van werken, bij hij ook oog heeft voor de onderlinge verbanden en het grotere geheel”

ERIK VAN DER POLDER
STRATEGISCH HR ADVISEUR OMWB

Bekijk ook

Teamontwikkeling

Muziekcoaching
Avans Hogeschool

(Project)teamsessie gericht op meer connectie via muziek